Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község

Településfejlesztés projektjei 2009.

 1. Nyugat–Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott: Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése (TEUT) pályázat.
  Pályázat címe: Nagybakónak, Kisfaludy utca burkolaterősítése.
  Elnyert összeg: 5.123.010 Ft.
 2. Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybakónak, Kisfaludy belterületi út felújítására az önrész biztosításához pályázati kérelmet nyújtott be 3.300.000 Ft támogatásra a Zala Megyei Közgyűléshez a községi, nagyközségi, önkormányzatok fejlesztési célú pályázatainak támogatásáról szóló 6/2009.(II.18.) ÖR. számú rendelete alapján.
  Elnyert összeg: 1.500.000 Ft.
 3. Falugondnoki busz.Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi és közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás – falugondnoki busz.
  Elnyert összeg: 6.829.000 Ft.
 4. Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím elnyerésére kiírt IKSZT/2008/1 kódjelű pályázat elbírálása megtörtént, Nagybakónak Önkormányzata címbirtokos lett.
  A támogatás célja: az IKSZT infrastrukturális kialakítása, működtetésének támogatása, melynek eredményeképp hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.
  Az IKSZT Nagybakónak Hrsz. 475 szám alatt (volt iskolaépület) működik, a 2009. szeptember 30-ig beadandó 2. fordulóban az ingatlan korszerűsítéséhez lehet forráshoz jutni.
 5. Miniszterelnöki Hivatal által az eMagyarország program keretében meghirdetett közösségi internet – hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása című pályázat keretében Nagybakónak Önkormányzata képzett eTanácsadóval, eSzolgáltatások népszerűsítésével, információs és kommunikációs eszközök beszerzésével járul hozzá a folyamatos működéshez, a szolgáltatás színvonalának emeléséhez.
  Elnyert összeg: 1.000.000 Ft.
 6. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat – Dunántúli Operatív Program „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” támogatási rendszeréhez benyújtott „Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt című, NYDOP-5.1.1./A-2008-0010 jelű pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 14.861.868 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
„Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt. „Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt.

„Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak

EU támogatásával és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
megvalósuló projekt.Projekt neve:
„Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak

Jelentés a NYDOP-2008-5.1.1 projekt megvalósulásáról.

Nagybakónak község Idősek Klubjának felújítása és eszközbeszerzés.
Nagybakónak község Önkormányzata felújította az Idősek Klubját.

A következő építési munkálatok történtek:

 • Idősek Klubja akadálymentesítése
 • Külső és belső nyílászáró szerkezetek cseréje hőszigeteltre
 • Padlóburkolat csúszásmentesítése
 • Csempe falburkolat cseréje
 • Belső falak vakolatjavítása, festése
 • Tető fedése, natúr hornyolt cseréppel
 • Külső főfalak hőszigetelése
 • Belső villanyhálózat felújítása, világítás energiatakarékos korszerűsítése
 • Melegvízellátás korszerűsítése napkollektoros megoldással

Eszközbeszerzés:

 • Társalgó és étkező bútorzatának cseréje
 • Mosó- és szárítógép vásárlása
 • Videokamera-felvevő beszerzés

Új szolgáltatás:

 • Mosatási lehetőség

Cél: az idősek körülményeinek javítása, jobb legyen a közérzetük, érezzék, hogy törődnek velük.

A projekt megvalósulása során biztosított volt a nyilvánosság.
Nyitó és záró rendezvény része volt a projektnek.
A IV. számú kommunikációs csomag valósult meg.
A beruházási támogatás 90 %-os intenzitású volt.
Az összes költség 16 513 187 Ft.
A projekt megvalósulása siker az önkormányzatnak és a kistérségnek.

Kedvezményezett:
Nagybakónak Község Önkormányzata
8821 Nagybakónak, Tanács körút 2.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat–dunántúli Területi Iroda Sopron
9400 Sopron Verő József u. 1.
Telefon: (99) 512 710
Fax: (99) 510 150

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.nfu.hu

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

www.westpa.hu

VÁTI

www.vati.hu

Temetőépület és környezetének felújítása 2010.

Projekt megnevezés:
Nagybakónak főútvonal melletti temetőépület
és környezetének felújítása

Kedvezményezett:
Nagybakónak Község Önkormányzata
8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 4.240.580 Ft.

A fejlesztés szükségszerűsége: A leromlott állapotú ravatalozó épülete kedvezőtlen időjárás esetén nem biztosított még kis kapacitású fedett tartózkodási helyet sem. Nem felelt meg az érvényben lévő közegészségügyi szabályoknak, mert a legfontosabb higiéniai feltételek is hiányoztak.


A fejlesztés során igényelt forrás a rendeletben engedélyezett külső felújításokra, a környezet rendezésére irányult:

 • települési szilárd burkolatú útvonal mellett fekvő épület – ravatalozó – külső felújítása,
 • kapcsolódó zöld felületek rendezése,
 • kapcsolódó kerítés felújítása,
 • 2 pad, mint használati térelem kihelyezése.

A fejlesztés eredményeként kívülről megújult a ravatalozó, kicserélték a bejárati ajtót. A halottbúcsúztató szertartások helyszínéül kialakításra került egy fedett előtér. Megtörtént az épület teljes akadálymentesítése. Rámpa és korlát épült, parkoló létesült külön a mozgáskorlátozottak részére is. A temető kerítése és a járda is felújításra került.

Önerőből, támogatáson kívül elkészült fejlesztés,
melynek összege 4.346.085 Ft:

 • a ravatalozó belső felújítása,
 • akadálymentes mellékhelyiség kialakítása.

A fejlesztéssel kultúrált, a közegészségügyi, de egyúttal a kegyeleti elvárásoknak is minden tekintetben megfelelő ravatalozó jött létre.

A „Nagybakónak főútvonal melletti temetőépület és környezetének felújítása” elnevezésű projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás keretében valósult meg.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa”

Művelődési ház bővítése 2011.

Projekt megnevezés: „Élhetőbb településeket” Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése - Művelődési ház bővítése.

Kedvezményezett:
Nagybakónak Község Önkormányzata
8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 6.411.420 Ft.

Nagybakónak Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jóvoltából újabb fejlesztéssel igyekszik javítani a közszolgáltatások színvonalán.
A település központjában található a Művelődési ház épülete, melyben sajnos nem voltak adottak a mai korban elvárható higiéniai feltételek. Az épületben nem volt vizesblokk, valamint az akadálymentes megközelíthetőség is nehézséget okozott, ami a helyi rendezvények és a közösségi élet minőségét is negatívan befolyásolta. Ezen túl a Művelődési ház kevés szabadidős szórakozáshoz tudta csak biztosítani a feltételeket, amely az alacsony látogatószámban is megmutatkozott.

A projekt során megújult az épület bejárata, a nyílászárók egy részét újra cserélték, megkezdték a fűtés korszerűsítését, valamint akadálymentes szociális helyiség kialakításával tették komfortossá az intézményt. A parkoló és az épülethez vezető járda is felújításra kerül, szintén az akadálymentesség jegyében.

A Művelődési ház megújításával lehetőség nyílik nagyobb léptékű rendezvények lebonyolítására, a fellépők színvonalas fogadására. Új szabadidős szolgáltatásként filmklub és vállalkozói klub beindítását tervezi az önkormányzat. Utóbbi alapvető gazdasági és vállalkozási tanácsadás keretében valósulna meg. A filmklub működéséhez házimozi rendszer beszerzésére került sor.

A fejlesztés eredményeképp várható, hogy élénkebb lesz a település kulturális és közművelődési élete, és nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális hagyományok megőrzésére irányuló törekvések. Nagybakónak Község Önkormányzata a Művelődési ház felújításához 1.572.855 Ft önrészt biztosított.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa”

www.umvp.eu

ÚtfelújításA Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretei között az önkormányzat támogatást nyert.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

Kedvezményezett neve: Csapi, Nagybakónak és Zalaújlak Község Önkormányzata
Ügyfél-azonosító: 1003555464
Projekt azonosítója: 1825961057
Projekt címe: Csapi, Nagybakónak, Zalaújlak községek földútjainak fejlesztése

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 42 649 823 FORINT

Támogatás %-a: 90 %.

A konzorciumi tagok összefogtak olyan útszakaszok felújítására felújításra, melyet mindhárom település mezőgazdasági vállalkozói használnak, így jelentősen megkönnyíti a fejlesztés az üzemek, vállalkozások működését. Együttesen 1891 fm útszakasz került fejlesztésre, közel 6 000 m2 felülettel. A felújított földutak mezőgazdasági termelők működését biztosító utak. Az állapotuk volt az akadálya a hatékony munkavégzésnek. Nagybakónak: A 0270 és 1812 hrsz-ú mezőgazdasági út természetbe illó zúzottkővel való kiépítésével, illetve korszerűsítésével az utak melletti szántóterületek megközelítésének komfortnövelése, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezők kizárása.

Csapi: Az építés célja a zártkerti területre hulló csapadékvíz biztonságos elvezetése közlekedésre alkalmas, vízelvezető betonvápa építésével, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezok kizárása. Csapi útfejlesztése két szakaszt érint: az egyik a 809/2 (159, 24 m hosszú), másik szakasz pedig a 745 hrsz-ú (hossza 193,60 m) területen található.

Zalaújlak: a 099, 0100, 0102 hrsz-ú külterületi földutak felújítása történt meg. Az egybefüggő földút lokálisan járhatatlan műszaki állapotban volt, ez indokolta a felújítást. A 099hrsz-ú földút hossza 426.53m hossz. A 0100-0102 hrsz-ú földút hossza 257.08m hosszú.

Az útfejlesztés a mezőgazdaságban dolgozók a termőföldek és mezőgazdasági vállalkozások könnyebb elérését biztosítja. A projekt része a nyilvánosság és a projekt menedzsment költség.

ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2017)Nagybakónak Község Önkormányzata támogatást kapott az Agrárminisztérium 2017. évi pályázati felhívása keretei között a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő programban.

A felhívás kódja: ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2017).

Támogató: Agrárminisztérium, Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: 1073-9/2018/HERMAN

A projekt címe: Zártkerti infrastrukturális fejlesztések Nagybakónakon

A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Nagybakónak Község Önkormányzata

A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 8821 Nagybakónak, Szent István körút 2.

Az önkormányzat az alábbi programot hajtotta végre:

Útépítés:
Nagybakónakon, 1910, és 1820 hrsz-ú zártkerti útfejlesztésre került sor. A kivitelező a piaci ár igazolását biztosító eljárás keretei között került kiválasztásra. A három árajánlatot csatoljuk. A kivitelezés teljes egészében a tervezetteknek megfelelően valósult meg. A pályaszerkezet kialakítása az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai alapján történt. A munka kezdési időpontja: 2018.12.10. A munka befejezési időpontja: 2019.04.29. Az úthoz hozzáfolyó csapadékvizek és az útról lefolyó vizek miatt a padka mellé a helyszínrajzon jelölt helyeken földárok (rövid szakaszon) és földvápa vízelvezető létesítmény épült. Az építés során a pályaszerkezetbe újrafelhasznált anyag épült be. A csatolt szerződés mellékletében részletesen leírt tevékenységek valósultak meg, ott részletesen leírtuk az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségtételeket is.

Az útépítési bruttó költségek:
• az 1910 hrsz út 4 767 433 Ft.
• az 1820 hrsz út 3 961 841 Ft.

Területrendezés, vásárlás, gyümölcsfa telepítés: 1865 hrsz:
2018.06.25-én szerződést kötöttünk a 1865 hrsz tulajdonosával a terület megvásárlásáról. Az eladó Salamon Antalné, mint a Nagybakónak, zártkert, hrsz 1865, ingatlan 1/1 arányban tulajdonosa volt. A vételár a tervezett 200 000 Ft volt. Az ingatlan nyilvántartásban 2018.06.27-én jegyezték be tulajdonosként az önkormányzatot.
Ezt követően az építési vállalakozóval kötött szerződésnek megfelelőn elvégeztettük a területrendezést és a fák elültetését. A kivitelező a piaci ár igazolását biztosító eljárás keretei között került kiválasztásra. A három árajánlatot csatoljuk. A csatolt szerződés mellékletében részletesen leírt tevékenységek valósultak meg, ott részletesen leírtuk az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségtételeket is. Ezen tevékenység kezdő időpontja: 2018.12.10. A munkák 2019.04.29-én fejeződtek be.
A területrendezés, növénytelepítés tényleges bruttó költsége: 1 050 925 Ft volt.

A projekt 2019. 04.29-én befejeződött, amely a település fejlődését szolgálja.

Molnár Józsefné, polgármester.