Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község

Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző: Hegedűs Szilvia

Hivatalos név:

Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 8756 Nagyrécse, Kossuth L. út 48.
Telefon/Fax: (93) 371 001
E-mail: nagyrecse@t-online.hu

Nyitva tartás:

 • Hétfő, kedd, szeda, péntek: 8.00 – 12.00 óráig.
 • Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel.

Nagybakónaki kirendeltség

Cím: 8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.
Telefon/Fax: (93) 371 101
Telefon: (93) 571 005
E-mail: nagybakonak@z-net.hu

Körjegyzőség Hivatala Nagybakónakon

Ügyfélfogadás:

Polgármester: Molnár Józsefné

 • Szerda: 8.00 – 12.00 óráig

Jegyző: Hegedűs Szilvia

 • Szerda: 8.00 – 12.00 óráig

Ügysegéd (Nagykanizsai Járási Hivatal):

 • Szerda: 8.30 – 10.00 óráig

Ügyintézők:

Igazgatási ügyintéző: Simon Szilveszterné

 • Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig
 • Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Pénztári órák (készpénz ki- és befizetés):

 • Hétfő – szerda, péntek: 8.00 – 12.00 óráig
Alapító okirat
Megállapodás közös hivatalról
Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 1. sz. módosítás
Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 2. sz. módosítás
Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 3. sz. módosítás – tervezet
Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 4. sz. módosítás
Szervezeti és működési szabályzat

Nagybakónaki Idősek Klubja

Az intézmény neve: Nagybakónaki Idősek Klubja

Székhely: 8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.
Telefon/Fax: (93) 371 101
Telefon: (70) 198 0161
E-mail: nagybakonak@z-net.hu

Fenntartó neve, székhelye:
Nagybakónak, Murakeresztúr, Nagyrécse községek
Intézményfenntartó Társulás
8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.

Szociális szolgáltatások, férőhelyek száma:

 • idősek nappali ellátása: 30 fő,
 • házi segítségnyújtás: 9 fő,
 • étkeztetés igény szerinti számban.

Intézményvezető: Gazdikné Bahóber Edit Judit
Szociális gondozó: Hegedűsné Galamb Ildikó, Lázár Zoltánné
Szakács: Tótpeti Ernő Istvánné

Történetünk röviden:

Nagybakónak elöljárói már a tanácsi időben megoldást kerestek az idősödő lakosság ellátására. A Fő út 44. szám alatt található 100 éves iskolaépület tantermeit átalakították és szociális célra felhasználva, 1983-ban megnyitották az Öregek Napközi Otthonát.

„Már a megalakuláskor közel 30 jelentkező volt. Azóta is meleg, bensőséges élet folyik a most már Idősek Klubjának nevezett intézményben. Az óvoda konyhájáról kapják a tisztességes, jó ellátást. Azoknak, akik betegségük miatt nem tudnak elmenni, házhoz viteti az önkormányzat az ebédet” – írja egy, 1997-ben megjelent helytörténeti kiadvány.

Ellátottak csoportja a régi iskolaépület udvarán

2001 nyarán megszűnt az óvoda és az Idősek Klubját a megüresedett Tanács körúti épületbe költöztették. Az önkormányzat által a legszükségesebb és legégetőbb átalakításokat elvégezve, az ellátottak szeptembertől már birtokba is vehették a 30 férőhelyes intézményt. Bár ez az épület is koros volt, de elhelyezkedése az idősek ellátása szempontjából sokkal kedvezőbb. Nagybakónak Önkormányzata 2008 augusztusában benyújtott egy, az NYDOP által kiírt „szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázatot, melyet sikeresen megnyertünk. A „Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt keretében megvalósítható célkitűzéseket elértük. Megtörtént az ez idáig jelentősebb fejlesztést nélkülöző épület külsejének és belső tereinek felújítása és akadálymentesítése az uniós és hazai törekvéseket figyelembe vevő környezetkímélő / megújuló és energiatakarékos technológia felhasználásával.

A felújított Idősek Klubja.

Szolgáltatásaink:

 • igény szerinti meleg élelem biztosítása saját konyháról,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,
 • a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének megszervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Rendezvényeinkről készült fotókat itt tekintheti meg!

 

Művelődési Ház

Cím: 8821 Nagybakónak Fő út 85.

Szolgáltatások:

 • Nagyterem színpaddal, rendezvények lebonyolításához.
 • Könyvtár és ePont működtetése.
 • Wifi internet elérhetőség az épületben és annak környékén.

Művelődési ház

A közösségi célú helyiségek bérbe adásának feltételei:

 • A bérlő a bérleti díjat a szerződés megkötésekor, illetőleg rendszeres bérbevétel esetén évente egy összegben, de ez esetben is legkésőbb a tárgyév december 10. napjáig köteles befizetni ill. átutalni a bérbeadó költségvetési számlájára.
 • A helyiségek átadása-átvétele minden esetben az önkormányzat megbízottja előtt történik, aki ellenőrzi a helyiségek eredeti elrendezésének megfelelő állapotban történő visszaadását, illetve felméri a bérbe vevő által esetleg okozott kárt.
 • A bérlő a bérbe vett helyiségeket tiszta és eredeti elrendezésének megfelelő állapotban köteles visszaadni.
 • A bérlő az okozott kárt a bérbe adó önkormányzat részére köteles megtéríteni.

Bérleti díjak:

 • Esküvői szertartás utáni családi rendezvény esetén: 5.000 Ft/rendezvény
 • Vállalkozó, vagy együttes által tartott bál esetén: 5.000 Ft/rendezvény
 • Termékbemutató, alkalmi árusítás: 5.000 Ft/rendezvény
 • Családi rendezvény vagy közösségi rendezvény: 2.000 Ft/rendezvény

Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Cím: 8821 Nagybakónak, Fő u. 85.

Könyvtáros: Gazdikné Bahóber Edit Judit

Nyitvatartási idő:

 • Hétfő: 16.00 – 18.00 óráig
 • Kedd: 16.00 – 18.00 óráig
 • Csütörtök: 16.00 – 18.00 óráig.

Szolgáltató könyvtár:

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon: +36 92 311-341
Honlap: kszr.dfvmk.hu
E-mail: kszr@dfmvk.hu

Szolgáltatások:

 • Könyvtárlátogatás
 • Tájékoztatás
 • Állományfeltáró eszközök használata
 • Információ a könyvár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • Dokumentumkölcsönzés: a kölcsönzési állományba tartozó könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, videokazetták, CD-ROM-ok, DVD-k a kölcsönzési szabályok betartásával kölcsönözhetők
 • Könyvtárközi kölcsönzés a szolgáltató könyvtáron keresztül
 • Internethasználat

Közreműködő könyvtár:

Halis István Városi Könyvtár
Cím: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Telefon: +36 93 510-024; +36 30 628-7264
Fax: +36 93 510-023
Honlap: www.hivk.hu
E-mail: info@nagykar.hu

A letölthető Könyvtárhasználati Szabályzat

Római Katolikus Templom

Cím: Nagybakónak, Fő u. 46.

Plébános: Somogyi Imre
Sekrestyés: Büki Boldizsár
Plébánia: 8756 Nagyrécse, Haladás u. 1.
Telefon: 93/371-008
Filiák: Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Sándormajor, Zalasárszeg, Zalaújlak

Miserend:

 • vasárnap: 11.00 óra
 • hétköznap: meghirdetett időpontok


Egyházközségi tagok:

 • Baranyai Imre
 • Büki Boldizsár
 • Galamb Lászlóné
 • Kreiner Lajosné
 • Lázár Zoltáné
 • Lukácsi Tibor
 • Pintér József
 • Rákhely Lászlóné
 • Zsiga JánosnéHelytörténeti kiállítás

A helytörténeti kiállítás 2008. nyarán nyílt meg a
templom melletti parókia épületében. A parókia 1761-ben
épült Leitner József plébános idejében. Az épület 1977-ig,
Sulyok Jenő plébános úr haláláig szolgált paplakként.
Ezt követően három évtizedig ált üresen, elhagyatottan.

Két évvel ezelőtt, a képviselő testület kezdeményezésére
elkezdődött az épületben található értékes egyháztörténeti
dokumentumok, könyvek, miseruhák, bútorok „megmentése”.
Ezt követte az épület állagmegóvása.

Helytörténeti kiállítás

A nyugati szárny helyiségeiben kapott helyet az
egyháztörténeti- és helytörténeti kiállítás. 2009. őszétől
a parókia keleti szárnya és pincéje is megnyílt a látogatók
előtt. Az egyik helyiségben régészeti leletek valamint
az 1960-as években készült fotók láthatók a nagykanizsai
Thúry György Múzeum jóvoltából.

A kiállítás anyaga folyamatosan bővül, gazdagodik,
mert a falu lakói szívesen adományoznak tárgyi emlékeket
az „utókor számára”. Előzetes jelzéssel a kiállítás bármikor
megtekinthető. Telefon: 93/371-380 és 93/371-038.

Helytörténeti kiállítás

A keleti szárnyban Karáné Nagy Magdolna helyi
kézműves csuhé babái is helyet kaptak.

Még több fotó a galériában!