Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község Nagybakónak Község

Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány

8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.
Telefonszám: 93/571-005; 93/371-101.
Nyilvántartási szám: APK. 60.032/1992

Tisztelt Adófizető!

A Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány kéri, hogy adója 1 %-val segítse munkánkat.

Adószámunk: 19276874-1-20

Amennyiben ezen felül is támogatna bennünket, illetve nem adófizető de adományával segítené tevékenységünket, megteheti ezt az
OTP bank 11749015-20031062 számlaszámra befizetett összeggel.

Köszönjük segítségét!

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása: a 2014-ben folyósított 49.140 Ft-ot a konditerem felszereléséhez tartozó három és fél méter átmérőjű trambulin beszerzésére fordítottuk, amelynek összes költsége 49.990 Ft volt.

KÉRJÜK, ISMERKEDJEN MEG SZERVEZETÜNKKEL ÉS EREDMÉNYEINKKEL!

A közalapítvány elnevezése:
NAGYBAKÓNAK KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A közalapítvány a Polgári Törvénykönyv 74/G. §. szerinti jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

A közalapítvány alapítója:
Nagybakónak Község Önkormányzata
8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.

A közalapítvány székhelye:
8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.

A közalapítvány közhasznú szervezet, fokozata: közhasznú.

A szervezet a KSztv. 26. §. C/5 pontja szerinti kulturális tevékenységet folytat.

A közalapítvány célja: Nagybakónak község kulturális feladatainak összehangolása, a község kulturális életének fellendítése, a településen a kultúra színvonalának fejlesztése. Ennek érdekében az alapítvány feladatának tekinti a közművelődési, ismeretterjesztő, kulturális rendezvények létrehozásának támogatását, a közösségi információs rendszer kiépítését, karbantartását és működtetését.

Csatlakozás a közalapítványhoz: a közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek az adományát az alapítvány elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A közalapítványi vagyon kezelése: A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátására külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően használhatja fel.

A közalapítvány működése: a közalapítványt a Kuratórium kezeli.

Tagjai
A Kuratórium elnöke: Lázár Zoltánné
A Kuratórium elnök – helyettese: Lukácsi Tibor
A Kuratórium tagjai: Gazdikné Bahóber Edit Judit, Szabó László, Takács Béla

A Felügyelő Bizottság feladata: a közalapítvány működés és gazdálkodás szempontjából törvényességnek és célszerűségnek ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Hegéné Tarabi Zsuzsanna
A Felügyelő Bizottság tagjai: Tislér Györgyné, Lukácsi Boldizsár

2009-ben Bognár Gyula operett- és nótaénekes nagysikerű fellépését Közalapítványunk támogatta.

Független könyvvizsgálói jelentés (2015)
Független könyvvizsgálói jelentés (2014)
Független könyvvizsgálói jelentés (2013)
Független könyvvizsgálói jelentés (2012)
Letölthető Beszámoló és Közhasznúsági melléklet (2015)
Letölthető Beszámoló és Közhasznúsági melléklet (2014)
Letölthető Beszámoló és Közhasznúsági melléklet (2013)
Letölthető Beszámoló és Közhasznúsági melléklet (2012)
Letölthető Közhasznúsági Jeletés (2011)
Letölthető Közhasznúsági Jeletés (2010)
Letölthető Közhasznúsági Jeletés (2009)
Letölthető Közhasznúsági Jeletés (2008)

Nagybakónaki Faluszépítő Egyesület

Képek az Árpád forrás és a Kőszikla szurdok rendbe tételéről.

Az egyesület székhelye: 8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.
Az egyesület működése kiterjed Nagybakónak község közigazgatási területére.
Az egyesület önálló jogi személyiségű, közhasznú társadalmi szervezetként működik. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes, illetve jogi személyek felajánlásaiból és adományokból fedezi.

Zala Megyei Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2007.06.07.
Bírósági nyilvántartási szám: 2160.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2007.07.07.
Közhasznúságot igazoló bejegyző végzés száma: Pk.60.057/2007/4.

Az Elnökség tagjai:
 • Tótpeti Ernőné Elnök,
 • Árokné Pintér Andrea Elnökhelyettes,
 • Kovács Lajosné Titkár.

Az egyesület jelenlegi létszáma 18 fő.
Tagdíj: 100 Ft/hó.

Az egyesület célja a természet és a környezet, kiemelten Nagybakónak település környezetének védelme és szépítése.
Az egyesület feladatai:
 • Az egészséges környezet megóvása.
 • A jellegzetes táji elemek fennmaradásának elősegítése.
 • Nagybakónak település közterületeinek virágosítása, parkosítása és tisztán tartása.
 • Méltó falukép kialakítása és fenntartása.
 • Nagybakónak természeti értékeinek védelme, ezek környékének karban tartása, különösen: Árpád forrás és Kőszikla szurdok.
 • A táj és természeti helyi védelem alá helyezés megteremtésének elősegítése.
 • Munkavégzés a természet és környezet természetes állapotának megőrzésére és visszaállítására.
 • Társadalmi akciók kezdeményezése Nagybakónak egész arculatának és természeti értékeinek védelmére és megőrzésére, tiszta környezetének megóvására.
 • Együttműködés kialakítása más, az egyesülettel hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező más szervezetekkel, hatóságokkal.

az András u. virágai

Az egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból tevődik össze.
Rendes tag: az a természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.
Pártoló tag: az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület tevékenységéhez szakmai, anyagi vagy egyéb támogatást nyújt és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.
Tiszteletbeli tag: a Közgyűlés ajándékozza annak, aki az egyesületi célok megvalósítása érdekében hosszabb időn keresztül kimagasló tevékenységet fejt ki.

Az egyesület 2015. évi Beszámolója és Közhasznúsági melléklete.
Az egyesület 2014. évi Beszámolója és Közhasznúsági melléklete.
Az egyesület 2013. évi Beszámolója és Közhasznúsági melléklete.
Az egyesület 2012. évi Beszámolója és Közhasznúsági melléklete.
Az egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése.
Az egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése.
Az egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése.

Örök Ifjak Nyugdíjas Klub

A klub 2003. március 20-án alakult 18 fővel. A jelenlegi létszám 13 fő. Ebből 5 fő 50 év feletti aktív dolgozó, 8 személy életkora 60 – 80 év között van.
Havi rendszerességgel tartunk összejöveteleket, aktív klubéletet folytatunk. A klub tagjai minden hónapban tagdíjat fizetnek, ebből az összegből finanszírozzuk kiadásainkat. Többek közt teadélutánokat tartottunk, az Árpád forrásnál piknikeztünk. Minden Mikulás ünnepen készültünk a falu iskolásainak egy kis ajándékkal. Névnapokat ünnepeltünk, lecsó-partit tartottunk, farsangoltunk.
Megalakítottuk az asszonykórust, mellyel a helyi rendezvényeket színesítjük.

Kórusunk a falunapi rendezvényen.

2004-ben az önkormányzat segítségével Ópusztaszerre kirándultunk és a háziorvosunk időseket érintő előadását hallgattuk meg.

2005-ben elhatároztuk, hogy a jeles napok ünnepi fényét fokozva 6, általunk varrt magyar ruhával lepjük meg a települést.

2006. augusztus 20-tól minden évben az új kenyér tiszteletére kenyérszentelést szerveztünk, melyre a búcsúi szentmise után került sor.

2007-ben megalakult a Faluszépítő Egyesület. Ebben a munkában is aktívan részt vettünk. Az Árpád forrás takarításánál, a virágok kiültetésénél, gondozásánál, mindig számíthatnak segítségünkre.

2008-ban kirándulást szerveztünk Zalaegerszeg és környékére, falunapon pedig beneveztünk a főzőversenyre és első helyezést értünk el. Az Árpád forrásnál megünnepeltük fennállásunk 5. évfordulóját.

2009-ben a falunapi rendezvényen elvállatuk, hogy dödöllét készítünk kb. 300 adagban.

Ismerkedési est keretében a magyarszerdahelyi nyugdíjas klubot láttuk vendégül, az idén pedig mi megyünk el hozzájuk. A kórus részére új fellépő ruhákat rendeltünk, melyek 2010-ben el is készültek és a Szent Iván napi rendezvényen ebben fogunk fellépni.

Kirándulásokat szerveztünk többek között Szegedre, Tihanyba, a Duna-kanyarba, Pécs – Orfű – Abaligetre. Voltunk az Országházban és a Plitvicei tavaknál.

Az Örök Ifjak Nyugdíjas Klub tevékenysége jelenleg szünetel.

Nagybakónaki Színjátszók

A színjátszókör két éve alakult. Alkalmi társulásnak indult 5 fővel. 2008. júniusában volt a „premierünk” a Szent Iván éji rendezvényünkön léptünk fel először. A sikereken felbuzdulva együtt maradatunk, létszámunk és repertoárunk azóta egyre bővül. Ma már 11-en vagyunk. Különböző korú és foglalkozású felnőttek, akiket összeköt a játék öröme.
Heti rendszerességgel találkozunk, próbálunk. Azon felül részt veszünk falunk rendezvényein, felkérésre felléptünk már Kisrécsén, Nagyrécsén, Homokkomáromban, Miháldon. 2009-ban, majd 2010-ben is beneveztünk a Kistérségi Művészeti Fesztiválra. Az idén is részt veszünk a megyei megmérettetésen, Csesztregen. Ezen a találkozón alkalmunk nyílik a „továbbképzésre”, hiszen mások produkcióit látni mindig tanulságos.

Alapító tagok:
 • Büki Boldizsár
 • Horváth Dénesné
 • Kocsis Mátyásné
 • Simon Mária
 • Takács Béla

A jelenlegi kibővült társulat az alapító tagokon kívül:
 • Árokné Pintér Andrea
 • Beke Ottó
 • Horváthné Pókecz Tünde
 • Mihalovicsné Bencse Margit
 • Völgyi József
 • Zibrinszki Zoltánné