Bakónaki patak

Bakónaki patak

A felszíni vizek, így a patakok és csatornák jellemzője térségünkben, hogy a helyi domborzati viszonyoknak megfelelően, apró vízfolyások viszonylag sűrű hálózatát alkotják.

A Bakónaki patak erősen módosított, hosszan elnyúló vízfolyás, ami Nagybakónak északi térségében ered, majd Nagyrécse, Sánc, Miklósfa, területén áthaladva kilép a Principális- völgymedencéjébe. Itt árvízvédelmi és lecsapolási okok miatt csatornává alakul és a Principálissal párhuzamos irányban tovább folyva, fölveszi a bővizű Szaplányosi-vízfolyás, valamint a kisebb Csalányos és Bezsentói-patakok vizeit, mígnem Fityeháznál egyesül a Principális csatornával. Jelentékeny víztömegével táplálja a komplex hasznosítású völgyzárógátas tárolót - Csónakázó tavat -, és részlegesen a nagy kiterjedésű, több oldaltárolós Mórichelyi halastavakat is. Vízgyűjtő területe Miklósfáig 71 km2, illetve a torkolatig 195 km2. Erdősültsége 17 %-os. Vizeit alacsonyabban fekvő, vályogos felszínről gyűjti össze, emiatt a fajlagos kisvízhozama közepes (1967-ben átlagosan 110 liter/sec volt). Vízének tisztasága a vízgyűjtőben települt falvak, a sok művelt föld szennyező hatása miatt nem kielégítő. A vízgyűjtő vízhálózat sűrűsége 2,1 km/km2, az átlagos tengerszínt feletti magassága 193 m. Becsült maximális vízhozama: 40,5 m3/sec. Valaha több vízimalom is működött a víztesten.