Nagybakónak

Nagybakónak címere

Nagybakókak jelképeinek avatása

2002. október 12-én az önkormányzat egyik jelentős rendezvényeként a gázberuházás záró ünnepségére és a település jelképeinek avatására kerül sor. Nagybakónak címerét és zászlaját dr. Hóbor Erzsébet avatta fel, majd a jelképeket Somogyi Imre plébános áldotta és szentelte meg.

Címer: kissé kerekített oldalú, háromszögű pajzs egy bal, valamint jobb harántpólyás ezüst szarufával és ezüst kerettel. A pajzsfőben kék alapon balról ekevas, jobbról arany szőlőfürt. A pajzstalpon, vörös alapon, arany zárt választófejedelmi korona. A címerpajzs alatt, arany alapon fekete nagybetűs Nagybakónak felirat.

A pajzsfőben található arany szőlőfürt és arany ekevas a község mezőgazdasági jelenére és múltjára utal. A pajzstalpban helyet foglaló zárt választófejedelmi korona a kutatások során feltárt 1849-es év Szent András havának 21-én Bakónakon kelt bakónaki lelkészi iratból fennmaradt pecséten található. A pajzs megosztottságát jelképező ezüst szarufa a község megyehatárhoz való közelségét jelképezi. A vörös szín a falu török időkben átélt hányattatott sorsára utal és egyben jelképezi a vértanúságot és azt a kitartást, amit a falu nehéz időkben tanúsított.