Általános Iskola

Ön a nagybakónaki általános iskola épülete előtt áll. Itt 1973-ig működött a község önálló oktatási intézménye. Az épület jobb szárnyát 1877-ben építették. Két tanterem, és egy kiszolgáló helyiség alkotta. A kántortanító ekkor még a templom felé eső, Öreg hegy felé vezető út jobb oldalán álló zsuppfedeles házban lakott. A bal szárnyban található szolgálati lakást 1907-ben építették hozzá az iskolához. A lakás három szobából áll, mindegyik ide az utcára néz. Konyha, spájz, előszoba, valamint az épület alatt egy pince egészítette ki lakást. Mivel a tanítónak illetmény föld járt, a jószágok elhelyezésére 1927 körül a régi tanítói ház helyén istállót, pajtát és ólakat építettek. Mindegyik épületet a falu lakói közadakozásból hozták létre. A község lélekszáma az 1930-as években 1600 fő körül lehetett.

Az első írásos említés a falu tanítójáról 1770-ből van. 1777-ből származó adatok alapján 4 tanítványa volt, akiket írásra, olvasásra, számolásra és hittanra tanított. Lakása egy szobából, egy konyhából és egy kamrából állt, amit szintén a falu biztosított számára, itt oktatta tanítványait. Jövedelme 54 Ft volt.

 A szájhagyomány szerint külön iskolája volt a völgy túlsó oldalán levő Szákának, de ott nem a tanító, hanem egy szűrszabó oktatta a gyerekeket a műhelyében, aki írni, olvasni, és számolni is jól tudott.

Bakónak első iskolája a templom mögötti telken épült. Egy tanteremből és a kántortanító lakásából állt, egyházi iskolaként működött. Egészen 1877-ig, az új iskola megépüléséig ebben az épületben tanultak a község gyermekei. 1931-ben megépült a két tantermes „alsó iskola” is, amely a völgyben kapott elhelyezést, ma a vízmű található benne.

1946 szeptemberében az iskolához csatolták a zalaújlaki iskolát, az alsó évfolyamok a 60-as évekig a bakónaki igazgató irányítása alatt maradtak, a helyben lakó tanítón keresztül. A környező tanyákról, és Antal hegyről is ide jártak a nebulók, naponta akár 8 km-t is megtettek télen-nyáron, míg az autóbusz járatok be nem indultak. Ekkor az Újlakiakkal együtt 223 tanulója volt az iskolának, a következő években 160 körül stagnált a létszám.

1950-ben államosították az iskolát, amely megszűnéséig általában 5 tanerős volt, osztatlan osztályokkal.

A 60-as évek végére a tanulólétszám 150, majd 100 fő alá esett vissza, így 1973-ban Nagyrécséhez csatolták az iskolát. Előbb a felső tagozatot, majd a felső iskolába költöző alsó tagozatot is megszűntették Nagybakónakon, így a közel 200 éves múlttal rendelkező helyi oktatás végleg befejeződött.

Az épületben egy ideig az öregek napközi otthona működött, a fiataloknak edző termet rendeztek be. Ma a község vezetése keresi a forrásokat az épület felújításához és új funkciója megteremtéséhez.

A falon levő emléktáblát az iskola, és a 200 év alatt közel 50 itt dolgozó tanító, tanár emlékére 2022. június 11-én avatták fel. Kezdeményezője és finanszírozója az utolsó igazgató, Miklósy Pál családja volt.

A család, a pedagógusok és leszármazottjaik hálásak Nagybakónak Önkormányzatának a feltétel nélküli támogatásért, melyet az emléktábla elhelyezéséhez nyújtottak.

 

Bővebb információ