Szent István körút 2.
8821 Nagybakónak
Hétfő-Péntek
08:00 - 16:00
+36 93 571 005
onkormanyzat@nagybakonak.hu
 1. Nyugat–Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott: Települési önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése (TEUT) pályázat.
  Pályázat címe: Nagybakónak, Kisfaludy utca burkolaterősítése.
  Elnyert összeg: 5.123.010 Ft.
 2. Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybakónak, Kisfaludy belterületi út felújítására az önrész biztosításához pályázati kérelmet nyújtott be 3.300.000 Ft támogatásra a Zala Megyei Közgyűléshez a községi, nagyközségi, önkormányzatok fejlesztési célú pályázatainak támogatásáról szóló 6/2009.(II.18.) ÖR. számú rendelete alapján.
  Elnyert összeg: 1.500.000 Ft.
 3. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi és közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás – falugondnoki busz.
  Elnyert összeg: 6.829.000 Ft.
 4. Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím elnyerésére kiírt IKSZT/2008/1 kódjelű pályázat elbírálása megtörtént, Nagybakónak Önkormányzata címbirtokos lett.
  A támogatás célja: az IKSZT infrastrukturális kialakítása, működtetésének támogatása, melynek eredményeképp hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.
  Az IKSZT Nagybakónak Hrsz. 475 szám alatt (volt iskolaépület) működik, a 2009. szeptember 30-ig beadandó 2. fordulóban az ingatlan korszerűsítéséhez lehet forráshoz jutni.
 5. Miniszterelnöki Hivatal által az eMagyarország program keretében meghirdetett közösségi internet – hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása című pályázat keretében Nagybakónak Önkormányzata képzett eTanácsadóval, eSzolgáltatások népszerűsítésével, információs és kommunikációs eszközök beszerzésével járul hozzá a folyamatos működéshez, a szolgáltatás színvonalának emeléséhez.
  Elnyert összeg: 1.000.000 Ft.
 6. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat – Dunántúli Operatív Program „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” támogatási rendszeréhez benyújtott „Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt című, NYDOP-5.1.1./A-2008-0010 jelű pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 14.861.868 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.