Szent István körút 2.
8821 Nagybakónak
Hétfő-Péntek
08:00 - 16:00
+36 93 571 005
onkormanyzat@nagybakonak.hu

Az intézmény neve: Nagybakónaki Idősek Klubja

Székhely: 8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.
Telefon/Fax: (93) 371 101
Telefon: (70) 198 0161
E-mail: nagybakonak@z-net.hu

Fenntartó neve, székhelye:
Nagybakónak, Murakeresztúr, Nagyrécse községek
Intézményfenntartó Társulás
8821 Nagybakónak, Szent István krt. 2.

Szociális szolgáltatások, férőhelyek száma:

 • idősek nappali ellátása: 30 fő,
 • házi segítségnyújtás: 9 fő,
 • étkeztetés igény szerinti számban.

Intézményvezető: Gazdikné Bahóber Edit Judit
Szociális gondozó: Hegedűsné Galamb Ildikó, Lázár Zoltánné
Szakács: Tótpeti Ernő Istvánné

Történetünk röviden:

Nagybakónak elöljárói már a tanácsi időben megoldást kerestek az idősödő lakosság ellátására. A Fő út 44. szám alatt található 100 éves iskolaépület tantermeit átalakították és szociális célra felhasználva, 1983-ban megnyitották az Öregek Napközi Otthonát.

„Már a megalakuláskor közel 30 jelentkező volt. Azóta is meleg, bensőséges élet folyik a most már Idősek Klubjának nevezett intézményben. Az óvoda konyhájáról kapják a tisztességes, jó ellátást. Azoknak, akik betegségük miatt nem tudnak elmenni, házhoz viteti az önkormányzat az ebédet” – írja egy, 1997-ben megjelent helytörténeti kiadvány.

2001 nyarán megszűnt az óvoda és az Idősek Klubját a megüresedett Tanács körúti épületbe költöztették. Az önkormányzat által a legszükségesebb és legégetőbb átalakításokat elvégezve, az ellátottak szeptembertől már birtokba is vehették a 30 férőhelyes intézményt. Bár ez az épület is koros volt, de elhelyezkedése az idősek ellátása szempontjából sokkal kedvezőbb. Nagybakónak Önkormányzata 2008 augusztusában benyújtott egy, az NYDOP által kiírt „szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázatot, melyet sikeresen megnyertünk. A „Tartsuk itthon időseinket” Nagybakónak projekt keretében megvalósítható célkitűzéseket elértük. Megtörtént az ez idáig jelentősebb fejlesztést nélkülöző épület külsejének és belső tereinek felújítása és akadálymentesítése az uniós és hazai törekvéseket figyelembe vevő környezetkímélő / megújuló és energiatakarékos technológia felhasználásával.

Szolgáltatásaink:

 • igény szerinti meleg élelem biztosítása saját konyháról,
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,
 • a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének megszervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.