HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUM

Tájékoztatom a lakosságot és a partnereket, hogy Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 18/2024. (III. 11.) számú határozatában döntött arról, hogy kezdeményezi a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását a 341 hrsz.-ú Hunyadi utca 346 hrsz.ú telket és a 45 hrsz.-ú Móricz Zs. utca 113 hrsz.-ú telket érintő rendezése érdekében. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 65. § és 68. § (2) a) pont szerint partnerségi egyeztetést folytat le, ennek keretében lakossági fórum kerül megtartásra, melyen a településrendezési eszköz módosítás munkaközi dokumentációja ismertetésre kerül.


  1. június 24-én (hétfőn) 15.00 órakor

 

Lakossági fórumot

 

tartunk Nagybakónak Művelődési Házban

(8821 Nagybakónak, Fő út 85.)

 

A dokumentáció megtalálható a település hivatalos honlapján https://www.nagybakonak.hu. Az eljárás a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  68. §-a szerint úgynevezett egyszerűsített eljárással történik. Az R. 68. § (2) bekezdés szerint egyszerűsített eljárásban a véleményezési és záró szakaszra a 62-67. §-ban foglaltak alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy a véleményezési szakaszban csak a partner ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül. A partnerek a lakossági fórumon valamint a hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, az önkormányzathoz címezve, papíralapon, vagy elektronikus úton a jegyzo@nagyrecse.hu címre küldve tehetik meg észrevételeiket javaslataikat.

 

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Az észrevételben meg kell jelölni:

  • a véleményezési eljárás tárgyát
  • a szervezet (gazdálkodó-, civil-, egyház) esetén a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, e-mail címét,
  • természetes személy esetén nevét, lakcímét, e-mail címét!

A településrendezési eszközök készítése során számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére és várjuk véleményeiket, javaslataikat! Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, véleményezzék az elkészült anyagot!

 

A közzététel napja: 2024. június 18.

Kovács Tamás s.k.

polgármester

 

Belszabterv_9-641428  

SZT-2

SZTM-2M-2024